Relații acționariat

Persoana Contact

Bogdan Pușcaș
Consilier Juridic
bogdan.puscas@cemacon.ro

Oana Tudor
Consilier Juridic
oana.tudor@cemacon.ro

Guvernanta Corporativa
Membri ai Consiliului de Administratie:

Daniel Șologon – Președinte al CA

Dragoș Pavăl – membru al CA

Dana Beju – membru al CA

Karina Pavăl – membru al CA

Adrian Fercu – membru al CA

Conducerea executivă:

Director General - Daniel Sologon

Director Financiar – Bogdan Cojocaru-Lungu

Comitete ale Consiliului de Administrație:

Comitetul de Nominalizare

Comiterul de Remunerare

Comitetul de Audit

Rapoarte curente
2021
Raport curent dețineri majore 06.01.2021 Raport publicare proiect fuziune Raport publicare proiect fuziune_EN Calendar financiar modificat CEMACON 2021 Updated financial calendar CEMACON 2021 Raport curent 16.03.2021_RO Raport curent 16.03.2021_EN Calendar financiar modificat 19.03.2021 CEMACON Updated financial calendar 19.03.2021 CEMACON Raport curent rambursare credit_RO Raport curent rambursare credit_EN Raport consolidat plăti către Guvernul României 2020_RO Payments to the government 2020 _EN Raport curent participare AGA context COVID_RO Raport curent participare AGA context COVID_EN Raport curent disponibilitate raport anual 2020 - RO Raport curent disponibilitate raport anual 2020 - EN Raport curent alegere președinte CA și membri comitete consultative_RO Raport curent alegere președinte CA și membri comitete consultative_EN Raport curent disponibilitate situații financiare T1 2021-RO Raport curent disponibilitate situații financiare T1 2021-EN Raport curent tranzactii art. 19_27.05.2021 - RO Raport curent tranzactii art. 19_27.05.2021 - EN Raport curent neinregistrare cereri retragere - RO Raport curent neinregistrare cereri retragere - EN Raport curent linie de producție înveliș ceramic - RO Current report ceramic coating production line - EN Raport curent admitere fuziune - RO Current report merger approval-EN Raport curent 11602/27.08.2021 Current report 11602/27.08.2021 2021-S1-SFIC-RO 2021-S1-SFIC-EN Raport curent privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata RO Current report on issuers of financial instruments and market operations EN Raport curent sanctiuni GNM Current report sanctions GNM Raport sit fin T3 2021 Raport Sit Fin T3 2021 EN Raport curent schimbari in conducerea scietatii 06.12.2021 Raport curent schimbari in conducerea scietatii en 06.12.2021 Calendar financiar CEMACON 2022 Financial Calendar CEMACON 2022 Schimbari in conducerea societatii 21.12.2021 Schimbari in conducerea societatii 21.12.2021 EN Schimbari in conducerea societatii 22.12.2021 Schimbari in conducerea societatii 22.12.2021 EN
Legenda
  • RA = Raport Anual
  • RAP = Raport Anual Preliminar
  • RAGI = Raport Anual de Gestiune Individual
  • RAGC = Raport Anual de Gestiune Consolidat
  • RB = Raport Bursa de Valori Bucuresti
  • RC = Raport Curent
  • CF = Calendar Financiar
  • MCF = Modificare Calendar Financiar
  • CD = Comunicat Disponibilitate