Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență

29.07.2019

S.C. CEMACON S.A., anunță semnarea în data de 07 Iunie 2019 a contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Proiectul intitulat „Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență” (cod SMIS 2014+ 119391) urmează să fie implementat până la 30 Iunie 2021 în strada Fabricii, numărul 1, sat Recea, Comuna Vîrsolt, Județ Sălaj, România. Valoarea totală a proiectului este de 12.085.552,37 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 5.810.074,16 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice prin instalarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cojocaru - Lungu Bogdan, Telefon +0040 731 041 483, Fax 0040 264 704 050, e-mail: bogdan.cojocaru@cemacon.ro.