Integritate

CEMACON SA, prin valorile promovate și normele interne aplicate, se angajează să mențină cel mai înalt nivel de etică și comportament profesional, arătând toleranță „zero” oricăror acte ilegale și delicte grave care pot apărea ca urmare a încălcării legii* și care ar putea afecta imaginea și credibilitatea Companiei.


Astfel, dacă dețineți informații obținute în context profesional cu privire la încălcări ale Legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în interiorul Companiei, vă punem la dispoziție următoarele canale de sesizare a neregulilor:


Link: https://cemacon.whistlelink.com/ sistemul nostru de avertizare extern Whistlelink.

Adresa poștală: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, et. 1.

Întâlnire, la sediul social al companiei Cemacon (Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, et. 1).

Raportarea poate fi efectuată în mod nominal sau anonim.


Raportarea trebuie să conțină, cel puțin, următoarele informații:

• numele, prenumele, datele de contact ale Avertizorului (opțional, funcția deținută de persoana care a formulat raportarea) sau semnătura – în cazul în care raportarea este anonimă, nu se vor completa aceste date;

• numele, prenumele și funcția persoanei vizate – dacă este cunoscută;

• o descriere a faptei/faptelor susceptibile să constituie încălcare a legii/normelor interne ale companiei și contextul profesional în care au fost obținute informațiile;

• raportarea trebuie să fie însoțită de înscrisuri/dovezi/probe care o susțin, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute.

Notă: Identitatea dumneavoastră rămâne confidențială și nu există posibilitatea dezvăluirii acesteia atât timp cât dumneavoastră nu doriți să vă dezvăluiți identitatea (nu introduceți date personale în solicitare), cu excepția situației în care există consimțământul scris al dumneavoastră sau dacă acest lucru este o obligație impusă de lege (cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta).

* Încălcări ale legii = fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului, protecției mediului; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, precum și alte fapte expres prevăzute în Legea nr.361/2022 privind Protecția avertizorilor în interes public.

În maximum 7 zile calendaristice, în cazul în care nu ați optat pentru înregistrarea unei sesizări în mod anonim, veți fi informat cu privire la confirmarea primirii raportării.


În termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu vi s-a confirmat primirea raportarii de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la punctul anterior, precum și, ulterior, veți fi informat ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.


Avertizorul trebuie să cunoască faptul că raportarea de informații privind încălcări ale legii, care se dovedeste a fi nereala/netemeinica, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.


Politica Avertizorilor de Integritate în CEMACON